Sermons

Dearbhachd air ar Gairm agus ar Taghadh

Thursday, 28th Mar 2024

2 Peter 1:7-11

Do You Believe This?

Sunday, 24th Mar 2024

John 11:25-27

An t-Slighe, An Fhìrinn, agus A' Bheatha

Sunday, 24th Mar 2024

John 14:1-6

Two Small Coins Making One Big Contribution

Sunday, 24th Mar 2024

Mark 12:41-44

God's Purpose in Job's Sufferings

Wednesday, 20th Mar 2024

Job 1:21-22

Bàs agus Beatha ann an Aonadh ri Crìosd

Sunday, 17th Mar 2024

Galatians 2:20-21

1 2 3 4 5 ... 505

Sermon Categories

Preacher