Tag: Mr Murdo Martin

Air Sgàth Ionatain

Sunday, 5th Mar 2023

2 Samuel 9:1

Cò a tha Cosmhail Riut?

Thursday, 16th Feb 2023

Deuteronomy 33:29

Cùirtean Dhè, Gleann Baca, agus Sion

Sunday, 12th Feb 2023

Psalm 84: 2,6,7

Eaglais Nach Eil Fuar No Teth

Sunday, 22nd Jan 2023

Revelation 3:15

Gu Cinnteach Leanaidh

Thursday, 5th Jan 2023

Psalm 23:6

Teaghlach Dhe

Thursday, 22nd Dec 2022

Ephesians 1:5

1 2 3 4 5 ... 15

Sermon Categories

Preacher