Tag: Mr Murdo Martin

Nach Robh Ar Cridhe A' Lasadh Annainn

Thursday, 6th Oct 2022

Luke 24:32

Spioradail agus Ag Osnaich

Sunday, 25th Sep 2022

2 Corinthians 5:2,4,5

Sibhse Bheòthaich E

Thursday, 8th Sep 2022

Ephesians 2:1

Manaseh

Thursday, 11th Aug 2022

2 Chronicles 33:1-20

Geugan anns an Fhìonain

Sunday, 31st Jul 2022

John 15:5

Uan Dhè

Sunday, 24th Jul 2022

Exodus 12:3

1 2 3 4 5 ... 14

Sermon Categories

Preacher