Category: Luke

Following Jesus (5) - Following At a Distance

28/11/2021

Click to view sermon video

Following Jesus (3) - Committed Discipleship

31/10/2021

Click to view sermon video

Following Jesus (2) - "Yes, but..."

03/10/2021

Click to view sermon video

Thàinig Mnathan Chun na h-Uaighe

03/10/2021

Coinneachadh agus Dealachadh

12/09/2021

Ghiùlaineadh Leis Na h-Ainglean e

08/08/2021

Click to view sermon video

1 2 3 4 5 ... 38

Preacher