Category: Gaelic

An Sluagh Beannaichte

09/05/2021

O Dhaorsa Gu Mor Shaorsa

02/05/2021

Click to view sermon video

Dreuchd Chriosd

04/12/2020

Click to view sermon video

Gaelic Service - Psalm 139

11/09/2020

Click to view sermon video

Aoibhneas ann an Ierusalem

10/07/2020

Click to view sermon video

Dia a' toirt air falbh ar dìteadh

26/06/2020

Click to view sermon video

1 2 3 4 5 ... 104

Preacher