Category: Gaelic

Dreuchd Chriosd

04/12/2020

Click to view sermon video

Gaelic Service - Psalm 139

11/09/2020

Click to view sermon video

Aoibhneas ann an Ierusalem

10/07/2020

Click to view sermon video

Dia a' toirt air falbh ar dìteadh

26/06/2020

Click to view sermon video

B' iad do reachdan mo cheòl ann an tigh mo chuairt

12/06/2020

Click to view sermon video

Reassurance at an Anxious Time (Gaelic)

28/05/2020

Click to view sermon video

1 2 3 4 5 ... 104

Preacher

Archive