Tag: Rev James Macdonald

Foillseachadh Nèamhaidh

Sunday, 9th Jun 2024

Matthew 16:17

Neart Nèamhaidh

Sunday, 12th May 2024

Luke 22:43

Cinnte agus Cuireadh na Fìrinn

Sunday, 31st Mar 2024

Matthew 28:6

Misneachd Anam

Sunday, 19th Nov 2023

1 Peter 1:18-21

Duine a Theich as a Chath

Sunday, 29th Oct 2023

2 Timothy 4;10

Sìth Maireannach

Sunday, 17th Sep 2023

Psalm 119:165

1 2 3 4

Sermon Categories

Preacher