Tag: Rev D.A. Macdonald

Luchd-àiteachaidh Sion

Sunday, 3rd Mar 2024

Psalm 87:6-7

An Ainm

Sunday, 5th Nov 2023

3 John:7

Càite a Bheil Dìlseachd Dhè

Sunday, 8th Oct 2023

Psalm 89:49

Ùrnaigh Creidimh

Thursday, 28th Sep 2023

Luke 23:42

Feuch Uan Dhè

Sunday, 27th Aug 2023

John 1:29

A Chàisg Seo

Saturday, 26th Aug 2023

Luke 22:15

1 2

Sermon Categories

Preacher