Category: Galatians

Bàs agus Beatha ann an Aonadh ri Crìosd

Sunday, 17th Mar 2024

Galatians 2:20-21

The Son, the sons, and the Spirit of His Son

Sunday, 17th Dec 2023

Galatians 4:4-7

Cursed or Redeemed

Sunday, 18th Jun 2023

Galatians 4:10-14

Standing or Falling

Sunday, 30th Apr 2023

Galatians 5:1-6

Mallachadh agus Beannachadh

Sunday, 9th Apr 2023

Galatians 3:13-14

Toradh an Spiorad

Thursday, 30th Sep 2021

1 2 3 4 5

Sermon Categories

Preacher