Category: 2 Corinthians

Spioradail agus Ag Osnaich

Sunday, 25th Sep 2022

2 Corinthians 5:2,4,5

Induction Sermon for Rev Calum M. Smith

Friday, 1st Jul 2022

2 Corinthians 6:1-3

Duine ann an Crìosd

Thursday, 5th May 2022

2 Corinthians 12:2

Christ's Ambassadors

Wednesday, 23rd Mar 2022

2 Corinthians 5:20

Seeing and Walking by Faith

Sunday, 16th Jan 2022

2 Corinthians 5:1-7

Sgolb Anns an Fheòil Agus Gràs

Thursday, 30th Dec 2022

2 Corinthians 12:9

1 2 3 4 5 ... 8

Sermon Categories

Preacher