Tag: Rev Malcolm Macdonald

Ùrnaigh Pol airson Eaglais Philippi

Friday, 17th Feb 2023

Philippians 1:9-11

Bhuannaich iad ann am Briseadh Aran

Saturday, 26th Aug 2017

Sermon Categories

Preacher