Tag: Rev D. A. Macdonald

Laoidh Dhaibhidh (2)

Thursday, 20th Jan 2022

2 Samuel 22:5-25

Laoidh Dhaibhidh (1)

Thursday, 6th Jan 2022

2 Samuel 22:1-4

Naidheachd Leanabh Ùr

Sunday, 26th Dec 2022

Luke 2:10-11

Her Firstborn Son

Sunday, 19th Dec 2021

Click to view sermon video

Smuaintean Buaireasach agus Comhfhurtachdan Sòlasach

Sunday, 12th Dec 2021

Obraichean an Tighearna

Sunday, 14th Nov 2021

1 2 3 4

Sermon Categories

Preacher