Tag: Rev Malcolm Macleod

Sùil agus Dùil anns a Bhliadhna Ùr

Sunday, 14th Jan 2024

Philippians 3:12-14

Induction Sermon for Rev Calum M. Smith

Friday, 1st Jul 2022

2 Corinthians 6:1-3

Laodiceas Spiritual State

Thursday, 27th Aug 2009

Sermon Categories

Preacher