Tag: Rev Alasdair Macaulay

Sunday Evening Gaelic - Crìosd a' Gabhail Seachad

25/08/2019

Gaelic Communion Sermon - Carson a Lotadh e?

25/08/2019

Saturday Evening - English

24/08/2019

Click to view sermon video

Friday Evening - Gaelic

23/08/2019

Preacher