Category: Proverbs

Slighe nam Fìrean

Sunday, 29th Jan 2023

Proverbs 4:18

A Cuir Aithne Air Dia ann an Slighean na Beatha

Thursday, 3rd Nov 2022

Proverbs 3:5-6

Lady Wisdom and Madam Folly

Sunday, 26th Jun 2022

Proverbs 9

Sermon Categories

Preacher