Category: Proverbs

Fìrinn Airson Ar Là

Thursday, 26th Oct 2023

Proverbs 29:18

An Cruthachadh a Teagaisg Gliocas

Thursday, 31st Aug 2023

Proverbs 30:24-28

Recognising God in the Paths of Life

Wednesday, 21st Jun 2023

Proverbs 3:5-6

Slighe nam Fìrean

Sunday, 29th Jan 2023

Proverbs 4:18

A Cuir Aithne Air Dia ann an Slighean na Beatha

Thursday, 3rd Nov 2022

Proverbs 3:5-6

Lady Wisdom and Madam Folly

Sunday, 26th Jun 2022

Proverbs 9

Sermon Categories

Preacher