Tag: Rev D. A. Macdonald

Obraichean an Tighearna

14/11/2021

Thàinig Mnathan Chun na h-Uaighe

03/10/2021

Neach a b' Ionmhuinn Le Iosa

22/08/2021

Click to view sermon video

Rìgh Dhé.

27/06/2021

Click to view sermon video

Facal Na Thràth

23/05/2021

Click to view sermon video

Jesus Himself Stood Among Them

07/04/2021

Click to view sermon video

1 2 3

Preacher