Series: August Communion 2017

After the Meal

28/08/2017

Tha an Tighearna ann ad Mheadhon

28/08/2017

Loved of God

27/08/2017

Click to view sermon video

Sàsachadh gun Chosgais

27/08/2017

He Fills the Gap

27/08/2017

Click to view sermon video

Crìosd a' Tarraing Thuige Fhèin

27/08/2017

1 2 3

Preacher